Ogłoszenia z Niedzieli Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia 2016 r.

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Baligrodzie odpust ku czci Miłosierdzia Bożego o godz. 11.00 a w Glinnem o godz. 12.00.

2. Po południu o godz. 17.15 Koronka do Bożego Miłosierdzia a ponieważ jest to pierwsza niedziela miesiąca będzie różaniec i zmiana tajemnic różańcowych. Za pobożne odmówienie Koronki można codziennie zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Koronkę trzeba odmówić w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu, publicznie wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum przez cały rok na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.

3. Od dzisiejszej niedzieli Miłosierdzia Bożego rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Prosimy by na Mszę św. o godz. 13.00 przyszły dzieci ze skarbonkami Caritas, które otrzymały w Wielkim Poście.

4. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia – modlimy się o poszanowanie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie możliwość przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji. Deklaracje są do wzięcia na bocznym ołtarzu Matki Bożej.

5. Przyszła niedziela jest drugą niedzielą miesiąca. Składka z przyszłej niedzieli przeznaczona jest na prace remontowe, które niedługo się rozpoczną przy murze ogrodzeniowym jak i w kościele.

6. Za tydzień Niedziela Biblijna, która rozpocznie Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Poprzez lekturę Pisma św. w naszych rodzinach, uczestnictwo w nabożeństwach chcemy pełniej przyjąć dar Boży jakim są natchnione księgi.

7. W piątek po Mszy św. wieczorem spotkanie grupy biblijnej.

8. W tym roku rocznica Pierwszej Komunii św. dzieci kl. III będzie 15 maja o godz. 10 00.