Ogłoszenia duszpasterskie z XXX Niedzieli Zwykłej

1. Dzisiaj po południu o godz. 17 15 nabożeństwo różańcowe. W czasie nabożeństwa będziemy się modlić za fundatorów i budowniczych naszego kościoła.

2. W sobotę 31 października zakończenie nabożeństw różańcowych.

3. W niedzielę 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą: o godz. 7 00, 8 30, 10 00, 11 30. Nie będzie Mszy św. o godz. 13 00 i wieczorem o godz. 18 00. O godz. 14 00 Msza św. w kaplicy cmentarnej a następnie procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. w Weremieniu o godz. 9 00 a w Postołowie o 10 00.

5. W poniedziałek Dzień Zaduszny. Msze św. będą o godz. 6 30, 7 00 i 18 00. Po Mszy św. o godz. 18 00 będzie procesja w kościele.

6. W Dzień Zaduszny Msza św. w Weremieniu o godz. 16 00 a w Postołowie o 17 00.

7. W Uroczystość Wszystkich Świętych lub we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania, przyjęcie Komunii, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca św.

8. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwy w intencjach Ojca św. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy.

9. Przez cały listopad będziemy się modlić za zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 17 30 będzie odmawiany różaniec i będą odprawiane w piątki Msze za polecanych w wypominkach. Wypominki można składać do skarbonki, która jest wystawiona koło bocznego ołtarza.

10. W tym tygodniu uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas po Mszy św. wieczorem będą rozprowadzać stroiki na groby.

11. W każdy piątek po Mszy św. wieczorem odbywają się spotkania wspólnoty młodzieżowej. Na ostatnich spotkaniach młodzież, chcąc przyjąć konkretną nazwę grupy, zapoznała się z różnymi charyzmatami wspólnot występujących w Polsce. Na ostatnim spotkaniu młodzież przegłosowała, że przyjmuje nazwę – Ruch Apostolstwa Młodzieży w skrócie RAM. Patronem jest Piotr Jerzy Frassatti, krótko żyjący młodzieniec, działacz na rzecz ubogich, potrzebujących, miłośnik gór. Chętną młodzież zapraszamy do włączenia się we wspólnotę RAM-u.

12. W tym tygodniu dwóch księży wyjeżdża na rekolekcje dlatego Msze św. we wtorek i czwartek o godz. 7 00 za śp. Zygmunta Feńczaka i Józefa Dudka będą odprawione poza parafią oraz we środę za śp. Józefa Dudka z godz. 7 00 i za zmarłą Zofię z godz. 17 30 również będą odprawione poza parafią. Rodziny tych osób zapraszamy na Msze do kościoła.