Ogłoszenia duszpasterskie z Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej – 5 kwietnia 2020 r.

1. Dziś Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień.

2. W piątek 3 kwietnia 2020 roku Ojciec Święty Franciszek mianował nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej ks. prał. Krzysztofa Chudzio – proboszcza z Jasienicy Rosielnej. 

3. W Wielki Czwartek Msza św. koncelebrowana o godz. 1800 , nie ma Mszy św. rano.

4. Wielki Piątek: Wieczorem o 1800 Liturgia Męki Pańskiej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie ma żadnej dyspensy. Wstrzymanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ścisły obowiązuje wiernych , którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 60. Starajmy się aby ci, którzy z racji młodszego wieku nie są zobowiązani do zachowania postu byli wprowadzani w ducha pokuty. Jeśli możliwe starajmy się zachować post także w Wielką Sobotę.

5. W Wielką Sobotę liturgia rozpocznie się o godz. 1800. Adoracja Pana Jezusa w grobie przez cały dzień do godz. 1730. Na adoracji w kościele może przebywać tylko 5 osób. Nie ma poświęcenia pokarmów. W Niedzielę Wielkanocną przed uroczystym posiłkiem jest przewidziany obrzęd błogosławieństwa, który może odmówić głowa rodziny. Obrzęd błogosławieństwa jest do pobrania na naszej stronie internetowej oraz w kościele na stoliku za ławkami.

6. Wielkanoc – Msze św. jak w każdą niedzielę o godz. 700, 830, 1000, 1130, 1300 o godz. 1700 dodatkowa Msza św. i 1800.

7. Bardzo prosimy by całe Triduum Paschalne przeżywać w domu z całą rodziną, nie będzie możliwości uczestniczenia w kościele. Są transmisje w telewizji, starajmy się z tego korzystać.

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”. 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.