Ogłoszenia duszpasterskie z 4 Niedzieli Wielkiego Postu – 22 marca 2020 r.

  1. Dzisiaj o godz. 1700 zamiast Gorzkich Żali będzie Msza św.
  2. W zakrystii można nabyć Paschaliki i baranki wielkanocne, które są rozprowadzane przez „Caritas”. Cena Paschalików to 7 zł i baranków 6 złotych.
  3. Droga Krzyżowa w czwartek o godz. 1700, w piątek o 1730  oraz po Mszy św. wieczorem.
  4. We środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.  Na bocznym ołtarzu są wyłożone deklaracje Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, które po wypełnieniu złożymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  5. Za tydzień 29 marca V niedziela Wielkiego Postu, zwana dawniej niedzielą czarną – zasłonięte zostaną krzyże.