Ogłoszenia duszpasterskie z 3 Niedzieli Wielkiego Postu – 20 marca 2022 r.

 1. Po południu o godz. 1700 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Składka z tego nabożeństwa przeznaczona jest na kwiaty do Bożego Grobu.
 2. W tym tygodniu Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 1700, w piątek o 1730 dla dorosłych oraz po Mszy św. dla dorosłych i młodzieży.
 3. W piątek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Na bocznym ołtarzu są wyłożone deklaracje duchowej adopcji dziecka poczętego, które po wypełnieniu złożymy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.  W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas celebracji pokutnej  o godz. 1700 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie, tego samego aktu dokona w Fatimie kard. Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.
 4. Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego proszę wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych, aby tego dnia we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji Przemyskiej o godz.  1700 w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga i odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi przed Jezusem Eucharystycznym odmówmy także część różańca świętego w intencji pokoju na Ukrainie, polecając ofiary tragicznej wojny i ich rodziny.
 5. Osobistą i wspólnotową modlitwą otoczmy również wszystkich uchodźców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, służby medyczne i mundurowe, instytucje administracji publicznej oraz darczyńców, tak hojnie odpowiadających na potrzeby przybywających do naszego kraju braci i sióstr z Ukrainy. Zachęcajmy się nawzajem do czynów miłości, ofiarnej pomocy i modlitewnego wsparcia świadczonego na rzecz mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy. Zapraszamy na wspólną modlitwę w piątek o godz. 1700.
 6. Nasza parafia włączyła się w pomoc Ukrainie wspomagając parafię w Sokalu gdzie  obecnie pracuje ks. Kazimierz Szałaj, który kiedyś był wikariuszem w Lesku. Na jego prośbę zostało zakupione 5 pieców do ogrzewania pomieszczeń, które przekazaliśmy ks. Kazimierzowi, a koszt ich to 11 tysięcy złotych, ostatnio została zakupiona zamrażarka, która po niedzieli dotrze na Ukrainę i prosił o żywność. Część żywności jest już zakupiona. Jeśli ktoś by zechciał w tym dopomóc to można się włączyć w zbiórkę. Żywność będzie można złożyć w domu katechetycznym do środy w godzinach od 1400 do 1700. Potrzebna jest żywność z długim terminem ważności. Ksiądz Kazimierz prosił o kasze, ryż, makaron, konserwy mięsne. Bóg zapłać wszystkim za otwarte serca.
 7. Jutro  21 marca zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 1800 rodziców kandydatów do bierzmowania z klas ósmych, którzy w tym roku mają przyjąć sakrament dojrzałości.
 8. We wtorek na  Mszę Świętą i spotkanie formacyjne zapraszamy kandydatów z klasy ósmej – grupa pierwsza, w środę  grupa druga.
 9. W zakrystii można nabyć wielkanocne Paschaliki. Proponowana ofiara przez Caritas to 10 zł.
 10. W najbliższy czwartek rozpoczynają się rekolekcje parafialne.
 11. W piątek po Mszy św. wieczorem spotkanie grupy biblijnej.