Ogłoszenia duszpasterskie z 2 Niedzieli Wielkiego Postu – 28 lutego 2021 r.

  1. Po południu o godz. 1700 Gorzkie Żale, na które serdecznie zapraszamy. Składka z tego nabożeństwa przeznaczona jest na zakup kwiatów do Bożego Grobu.
  2. Droga Krzyżowa dla dzieci w czwartek o godz. 1700, w piątek o 1730 dla starszych a po Mszy św. w piątek dla młodzieży i dorosłych.
  3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota marca. Spowiedź w czwartek i piątek od godz. 1700.
  4. Spowiedź w Weremieniu w czwartek od 1600, a w Postołowie od 1700.
  5. W przedsionku kościoła jak i na stoliku za ławkami są wyłożone ulotki o możliwości przekazania jednego procenta z podatku na misje w naszej archidiecezji. Jeśli ktoś nie ma konkretnego celu przekazania podatku, zachęcamy by wesprzeć pracę misjonarzy z naszej diecezji.