Ogłoszenia duszpasterskie z 17 Niedzieli Zwykłej – 26 lipca 2020 r.

  1. Wieczorem przed Mszą św. nieszpory niedzielne.
  2. Przyszła niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca, o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic.
  3. W przyszłą niedzielę 2 sierpnia w kościele parafialnym jest możliwość zyskania odpustu zupełnego „Porcjunkuli”. Odpust ten można zyskać pod zwykłymi warunkami: spowiedź, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego, Komunia św. i modlitwa według  intencji Ojca św.
  4. W sobotę rozpoczyna  się miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości.  Czas narodowych zwycięstw pod sztandarem Maryi, a także czas trzeźwości narodu polskiego. Starajmy się w tym miesiącu powstrzymać od używania napojów alkoholowych. Może stać nas będzie zrezygnować w tym miesiącu z napojów alkoholowych, by w ten sposób pomóc osobom, które cierpią z powodu alkoholizmu.
  5. W tym tygodniu wypada pierwsza sobota sierpnia.