Ogłoszenia duszpasterskie – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – 26 grudnia 2023 r.

  1. W tym roku  będzie tradycyjna kolęda. Rozpocznie się ona w czwartek od godz. 900. Jeden z księży pójdzie na Weremień i dwóch na Postołów.
  2. W piątek od godz. 900 w dwóch będziemy odwiedzać mieszkańców Łączek. Jeden pójdzie od strony Hoczwi, a drugi od strony Huzel. Trzeci ksiądz będzie odwiedzał mieszkańców Woli Postołowej.
  3. W sobotę Huzele. Jeden ksiądz od mostu w kierunku Tarnawy, drugi od Tarnawy w kierunku mostu. Trzeci pójdzie na Błonie. Domy od mostu w kierunku Hoczwi zostaną odwiedzone po niedzieli.
  4. Jeśli ktoś ma życzenie złożyć ofiarę z racji kolędy, można to uczynić w kościele na tacę.