Ogłoszenia

UWAGA

Ze względu na bardzo niską frekwencję,

zajęcia sportowe

zostają zawieszone