O Maryjo, witam Cię !

Przywieziony wizerunek Cudownej Ikony Matki Bożej Leskiej został uroczyście wniesiony do kościoła parafialnego w Lesku 30 lipca br. Instalacji Ikony dokonał ksiądz dziekan wraz z kapłanami pracującymi aktualnie w parafii.

Na Mszy Świętej Maryja zgromadziła liczną grupę wiernych. Wielu przeżywało liturgię ze łzą w oku, oddając Maryi swoje intencje. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali obrazek Pani Leskiej z modlitwą, którą wspólnie odmówili.

Po Mszy św. wizerunek został przeniesiony do bocznej kaplicy, gdzie od pierwszych dni do Maryi przychodzą liczni czciciele.