MOC GORĄCYCH ŻYCZEŃ…

„Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa;

musi sam zniknąć i ukazać Jezusa.

Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z tych,

którzy do niego przychodzą.

Stać się wszystkim dla wszystkich.

Śmiać się z tymi, którzy się śmieją,

płakać z tymi, którzy płaczą,

aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa.” 

                                                        Bł. Karol de Foucauld  

 

Czcigodnemu Księdzu Dziekanowi

Mieczysławowi Bąkowi

W czterdziestą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich składamy moc gorących życzeń, zdrowia, radości z realizacji powołania na leskiej ziemi, błogosławieństwa Boga w Trójcy Świętej Jedynego, jak również opieki Tej, która króluje w cudownej Ikonie Matki Bożej Leskiej.

                                                                                      Życzą: Parafianie.