Leskie Betlejem 2023 r.

Tegoroczna Żywa Szopka to wkład i ciężka praca wielu osób. Przez kilka dni budowaliśmy naszą szopkę z oflisów, belek i desek. W sobotni poranek 9 grudnia w ruch poszły łopaty, piły i wkrętarki i powstała zwyczajna, a tak naprawdę niezwyczajna szopka. Ze śniegiem i lodem całkiem dobrze poradził sobie niezawodny p. Mieczysław Indyk, a całości doglądał i konstrukcyjnie ogarniał wszystko p. Marek Barnaś.

Pragnę podziękować wszystkim panom zaangażowanym i pracującym przy wznoszeniu Leskiego Betlejem: Markowi Banasiowi, Januszowi Demkowiczowi, Grzegorzowi Michorczykowi, Zbigniwowi Dobrzańskiemu, Krzysztofowi Sawińskiemu, Dariuszowi Terleckiemu, Łukaszowi Podstawskiemu, Markowi Czechowskiemu, Piotrowi Ślazykowi, Patrykowi Chrząszczowi, Mateuszowi Semczakowi, Jakubowi Barnasiowi, Aleksemu Demkowiczowi, Jakubowi Jakubasowi i Krystianowi Dobrzańskiemu.

Dziękuję w imieniu wszystkich, paniom, które przez kolejne dwie soboty karmiły nas pysznym bigosem i gołąbkami: Antoninie Banaś, Agnieszce Barnaś i za słodkości p. Marii Szelc.

Za ofiarowane owoce i warzywa dla zwierząt dziękuję pani Barbarze Ślazyk.

Wyrazy wdzięczności składam wszystkim, którzy zaufali nam i wypożyczyli zwierzęta, by stojąc przy Nowonarodzonym biły pokłony Dzieciąteczku jak śpiewamy w kolędzie:

– za konie – Magdalenie Pasławskiej z Manasterca

– króliki – Tomaszowi Florek z Wańkowej

– owce – Arturowi Franczak z Kalnicy

– kozy – Mieczysławowi Matyszczak z Rudenki

– kaczki – Tadeuszowi Góreckiemu i Adamowi Tomkiewiczowi z Postołowa

– gęsi – Wiesławowi Dżugan z Jankowiec

– kury – Łukaszowi Podkalickiemu, Kazimierze Kosturskiej, Piotrowi Ślazyk z Postołowa i Andrzejowi Czapli z Wierzawic

– pantorka – Zbigniewowi Sawińskiemu z Bukowca

– indyki – Andrzejowi Czapli z Wierzawic

– gołębie – Emilowi Wołoszyn z Leska.

Za słomę i siano składam podziękowanie pani Kazimierze Kosturskiej, zaś za wypożyczenie sprzętu gospodarstwa domowego panu Januszowi Demkowiczowi. Dziękuję sołtysowi z Postołowa panu Piotrowi Ślazykowi za usługi transportowe. Na koniec składam gorące podziękowanie ks. proboszczowi Mieczysławowi Bąkowi, za życzliwość i pomoc. Za uwiecznienie naszego Betlejem dronem – panu Pawłowi Kusalowi.

Wszystkim za miłe spotkania przy Nowonarodzonym, chórowi parafialnemu za kolędowanie przed Pasterką, za rozmowy i ofiary składam gorące podziękowanie, a zebrana kwota w całości została przeznaczona na organizację Leskiego Betlejem i młodzież z naszej parafii.

                                                                                       ks. Przemysław Macnar