Jubileusz 60 lecia pracy Pana Organisty

W niedzielny wieczór 5 sierpnia 2018 roku nasz Pan Organista Tadeusz Cecuła świętował  60-lecia pracy w Parafii Lesko.

Szanowny Jubilat w roku 1958  ukończył Szkołę Muzyczną Księży Salezjanów w Przemyślu. Dyrekcja tejże szkoły skierowała Go wówczas do pracy w naszej parafii. W tym czasie proboszczem naszej parafii był ksiądz Ludwik Paluch. Pan organista od razu założył w parafii chór. Spotykając poznanych leszczan zachęcał do śpiewu na chwałę Bożą.  I TAK MINĘŁO  60  LAT!!!

W tym czasie zmieniali się w naszej parafii Księża proboszczowie, Księża wikarzy, panowie kościelni, a nasz pan organista pracuje niezmiennie do dnia dzisiejszego – zawsze życzliwy, zaangażowany, oddany bardzo swojej pracy i  ogromnej pasji- muzyce kościelnej.

Jubileusz Pana Organisty o godz. 18.00  rozpoczęła  uroczysta Eucharystia, którą odprawił  Ksiądz Marek Cecuła,  Syn PP. Cecułów.  Śpiewem uświetnił ją  nasz Chór Parafialny” Cantate  Dominum”.

Po zakończonej Eucharystii odbył się koncert chóru. Na początku życzenia Szanownemu Jubilatowi złożyli : chórzyści, przedstawiciele parafian, Ksiądz Dziekan Mieczysław Bąk, a także Pani Burmistrz Miasta i Gminy Lesko-Barbara Jankiewicz. Wszyscy życzyli Jubilatowi  dużo zdrowia, Łask Bożych, opieki Matki Bożej Leskiej i gratulowali takiego pięknego jubileuszu.

Następnie chór pod batutą Pana Tadeusza i przy akompaniamencie Pana Remigiusza Cecuły  wykonał następujące utwory:

„GAUDE MATER POLONIA”,

 „PIEŚŃ NIEWOLNIKÓW – WNIJDĘ  PANIE”  z opery  GIUSEPPE VERDIEGO „NABUCCO” ,

 „LAUDATE   DOMINUM”,

 „MARYJO, MATKO,

„NAJŚWIĘTSZA PANNO” .

 „MARYJO, ŚLICZNA  PANI” ,

 „LARGO”  GEORGA FRIEDRICHA   HAENDLA  z  opery  „KSERKSES ”,

 „MISERICORDIAS  DOMINIS”,

 „ŚPIEWAJMY  DZIŚ  RADOSNĄ   PIEŚŃ”

Na dalsze lata  życia  i pracy życzymy wszyscy SZCZĘŚĆ BOŻE!!!

                                                           Danuta Dziedzic