Cudowna Ikona Pani Leskiej znów w Lesku

W niedzielę 23 lipca br. grupa leskich pielgrzymów – 52 osoby z 3 kapłanami – udała się do Stryja na Ukrainie, aby otrzymać duplikat Cudownego wizerunku Matki Bożej Leskiej. Liturgia w stryjskiej cerkwi miała wyjątkową wymowę, gdyż sprawowali ją księża z naszej parafii wraz z duchownymi obrządku grekokatolickiego. Nabożeństwu przewodzili dwaj biskupi wschodni.
Po Mszy Świętej, poświęceniu i przekazaniu ikony cała nasza grupa została zaproszona na uroczysty obiad. Przy wspólnym stole zasiadali biskupi, księża obu obrządków i zaproszeni goście. Posiłkom towarzyszyły świadectwa interwencji Pani Leskiej. Nie zabrakło i radosnych, ludowych śpiewów. Pielgrzymi wracali z wielką wdzięcznością i przekonaniem, że i w Lesku Matka Boża będzie wypraszała wiele cudów i łask.
Dziękujemy parafii w Stryju na czele z ks. proboszczem Mironem za bardzo życzliwe przyjęcie i pomoc w realizacji projektu bardzo wiernie napisanej ikony.
Losy pierwszej ikony Leskiej Bogurodzicy nie są znane. Wiadomo tylko, że była w Lesku w cerkwi na cmentarzu, prawdopodobnie od XVIw. Około wiek później pojawiła się nowa, która znajdowała się w tzw. cerkwi zamiejskiej do 1946r. Gdy grekokatoliccy mieszkańcy miasta zostali przewiezieni na wschód, zabrali Maryję, aby ich chroniła w drodze. Dotarli do Stryja na Ukrainie (150km od Leska). Ta ikona znajduje się tam po dziś dzień. Ciągle odnotowuje się nowe łaski i uzdrowienia za przyczyną Pani Leskiej. Spośród wielu, najwięcej jest uzdrowień oczu i obdarzeniem potomstwem rodziców, którzy dotąd nie mogli mieć dzieci.
Maryjo, opiekuj się nami nieustannie!
30 lipca 2017r. na Mszy Świętej będzie miała miejsce uroczystość instalacji Cudownej Ikony w leskiej farze. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
——————————————————————————————————————-