Świąteczne życzenia, 27 marca 2016 r.

Zmartwychwstały

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

Boże, Ty co roku pozwalasz na przeżywanie Misterium Paschalnego, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania, spraw abyśmy przez chrześcijańskie życie, szczególnie przez pełnienie uczynków miłosierdzia osiągnęli to, co w wierze wielkanocnej wyrażamy.

Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarzy tymi darami Wszystkich, którym w duchu braterskiej miłości składamy Wielkanocne Życzenia.

Z darem modlitwy i błogosławieństwa, Wasi Duszpasterze.