Bieszczadzki Rajd Maryjny, 30 kwietnia 2016 r.

W ostatnim dniu kwietnia (tj. sobota – 30 kwietnia), wyruszył z Parafii Lesko Pierwszy Bieszczadzki Rajd Maryjny przygotowujący duchowo do miesiąca maja. Trasa prowadziła przez lasy, łąki i tereny górzyste. Łączna długość szlaku wyniosła około 33 kilometry.  Celem wędrówki była miejscowość Górzanka, szczególnie kościół parafialny pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Górzance, gdzie sprawowaliśmy Eucharystię wieńczącą wspólne wędrowanie. Na koniec ks. Piotr Bartnik, miejscowy proboszcz, przybliżył nam historię kościoła i parafii.