6 grudnia 2014

WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA

W dniu wspomnienia św. Mikołaja, biskupa, dzieci z naszej parafii, ministranci oraz Oaza Dzieci Bożych, mieli okazję do miłego spotkania upamiętniającego postać św. Mikołaja. Ludzka dobroć, która przejawia się w obdarowaniu prezentami, uczy od najmłodszych lat, że bezinteresowne czynienie dobra i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, dają nam bardzo dużo radości oraz zmieniają oblicze świata.