5 października 2014

ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Pierwsza niedziela października w naszej parafii jest dniem Odpustu ku czci Matki Bożej Różańcowej. Uroczystej sumie o godz. 11.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. Michał Błaszkiewicz, proboszcz z parafii Sanok – Dąbrówka. W koncelebrze wzięli również udział ks. Mieczysław Bąk, proboszcz naszej parafii oraz ks. Janusz Zagól, wikariusz. Uroczystości zakończyliśmy procesją eucharystyczną i dziękczynnnym hymnem Te Deum. Wszystkim, którzy aktywnie przyczynili się do przebiegu dzisiejszej uroczystości składamy serdeczne podziękowania.