5 października 2013

ZAKOŃCZENIE MISJI ŚWIĘTYCH

W ostatnim dniu misji parafialnych, podczas Mszy św. o godz. 9.00 pochylaliśmy się nad tajemnicą cierpienia. Chorzy i doświadczeni podeszłym wiekiem, mieli okazję przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych.
Wieczorem o godz. 18.00 liturgię zakończenia Misji św. rozpoczęliśmy od poświęcenia i adoracji krzyża. Odnowiony krzyż misyjny będzie odtąd przypominał nam nie tylko o Misjach i podjętych zobowiązaniach, ale również o trwającym aktualnie Roku Wiary. Następnie sprawowaliśmy uroczystą Eucharystię jako dziękczynienie Bogu za dar Misji św. oraz posługę ojców misjonarzy.