30 września 2013

KANDYDACI DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Podczas Mszy św. o godz. 18.00, uczniowie klas I gimnazjum, w obecności swoich rodziców oraz wspólnoty parafialnej, skierowali prośbę o przyjęcie ich do grona kandydatów do sakramentu bierzmowania, wyrażając równocześnie wolę podjęcia wszelkich zadań i obowiązków wynikających z trzy letniej formacji. Przygotowaniom do bierzmowania będzie towarzyszył gimnazjalistom ks. Paweł Pelc, wikariusz.