25 marca 2014

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego od kilku już lat jest Dniem Świętości Życia. W naszej parafii modliliśmy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Podczas Mszy św. o godz. 18.00 wielu parafian przystąpiło do dzieła Duchowej Adopcji, aby każdego dnia, przez dziewięć miesięcy polecać Bogu, Jemu wiadome, dziecko zagrożone grzechem aborcji.
Dochowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy. Każdego dnia odmawiamy specjalną modlitwę (tekst mamy poniżej) oraz jeden dziesiątek różańca. Można podjąć dodatkowo inne postanowienia.

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

 Najświętsza Dziewico, * Bogarodzico Maryjo, * wszyscy Aniołowie i Święci! * Ja * wiedziony pragnieniem * niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, * mocno postanawiam i przyrzekam, * że od dnia dzisiejszego * biorę w duchową adopcję jedno dziecko, * którego imię jedynie Bogu jest wiadome, * aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, * modlić się o uratowanie jego życia * oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen *

CODZIENNA MODLITWA

 Panie Jezu, * za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, * która urodziła Cię z miłością * oraz za wstawiennictwem św. Józefa, * człowieka zawierzenia, * który opiekował się Tobą po urodzeniu, * proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, * które duchowo adoptowałem, * a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. * Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, * aby zachowali je przy życiu, * które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. *