2 listopada 2015 r.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Listopad_2014 (10)Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina 2 listopada wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej.

Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. W roku 1915 w czasie wojny światowej papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy Msze święte. Jedną ofiarując według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża.

W kościele parafialnym w Lesku w tym dniu Msze św. o godz. 6 30, 7 00 i 18 00. Po Mszy św. wieczornej w kościele parafialnym miała miejsce procesja i modlitwy za zmarłych: kapłanów, rodziców i przodków, krewnych i dobrodziejów, poległych, ofiary wojen, terroryzmu i nienawiści oraz wszystkich zmarłych.

Przez cały miesiąc listopad modlimy się na różańcu za zmarłych polecanych w tegorocznych Wypominkach. Nabożeństwo rozpoczynamy w tygodniu o godz. 17 30, zaś w niedzielę o godz. 17 15.

Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.