18 grudnia 2015 r.

POMOC ŚWIĄTECZNA ZORGANIZOWANA PRZEZ RUCH APOSTOLSTWA MŁODZIEŻY

RAM-pomoc świąteczna 009Grupa młodzieżowa Ruchu Apostolstwa Młodzieży (RAM) na przedświątecznym spotkaniu (18. 12. 2015 r.) skompletowała paczki, które w następnym dniu zostały przekazane osobom potrzebującym i rodzinom wielodzietnym z naszej parafii. Akcja organizowana była pod hasłem: Jałmużna adwentowa. Przez cały okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia, do koszyków umieszczonych z tyłu kościoła, parafianie przynosili różnego rodzaju produkty, które później znalazły się w przygotowanych podarunkach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim otwierającym swoje serce i przynoszącym dary, gdyż bez nich nie byłoby możliwe zorganizowanie tego przedsięwzięcia.

Podczas, gdy chłopcy przygotowywali paczki, dziewczęta wykonywały kartki świąteczne, które mają zostać przekazane wraz z życzeniami świątecznymi w dzień wigilii wszystkim pacjentom leskiego szpitala, nie mogącym wyjechać na Boże Narodzenie do swojego domu. Zapraszamy do galerii.