17-20 kwietnia 2014

TRIDUUM PASCHALNE 2014

Pierwszy dzień Triduum Paschalnego – Dzień Ofiary Pana

Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 rozpoczęliśmy obchody Paschy Pana. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Bąk. Obrzędy świętej liturgii zakończyliśmy przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy zwanej „ciemnicą”. Wierni mieli okazję adorować Jezusa do godz. 22.00.

W Wielki Piątek, dzień męki i śmierci Pana Jezusa, przez cały dzień, aż do godz. 23.00 wierni mieli okazję do adoracji Najświętszego Sakramenetu. O godz. 8.00 celebrowaliśmy poranną modlitwę Kościoła – Jutrznię. Po południu o godz. 15.00, odprawiliśmy nabożeństwo Drogi krzyżowej.

Wielkopiatkową liturgię Męki Pańskiej rozpoczęliśmy o godz. 18.00. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Paweł Bar, wikariusz. Centrum liturgii Wielkiego Piątku była adoracja krzyża, a także Najświętszego Sakramentu, który na zakończenie liturgii został przeniesiony do kaplicy – „Bożego Grobu”.

Drugi dzień Triduum Paschalnego – Dzień Spoczynku Pana

W tym dniu Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz trwa na adoracaji umęczonego Pana. O godz. 8.00 zebraliśmy się na wspólnej Jutrzni. Następnie od godz. 9.00 sprawowano obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny.

Trzeci dzień Triduum Paschalnego – Dzień Zwycięstwa Pana

O godz. 19.00 rozpoczęliśmy Uroczystą Wigilię Paschalną świętując Zmartwychwstanie Pana. Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Stanisław Sygnarowski, wikariusz.

Rankiem o godz. 6.00 uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy od procesji eucharystycznej, następnie celebrowaliśmy Eucharystię, której przewodniczył ks. proboszcz Mieczysław Bąk, zaś homilię wygłosił ks. Paweł Pelc, wikariusz.